28 September, 2020

Lịch phát sóng Max by HBO 19/9/2020

Thời gian Tên chương trình Chi tiết
02:10 THE TWILIGHT ZONE S2
02:55 DIE HARD 2
04:55 PATH TO WAR
07:40 TAKEN 2
09:15 X-MEN
11:00 ROOM 104 S4
11:30 DANCES WITH WOLVES
14:30 JONAH HEX
15:55 TRON: LEGACY
18:00 BLUES BROTHERS 2000
20:05 ROCKNROLLA
22:00 THE TWILIGHT ZONE S2
22:40 ROOM 104 S4
23:00 ROOM 104 S4
23:30 BAD BOYS II