nGày 15/12/2019

Lịch phát sóng Max by HBO 19/7/2019

Lịch phát sóng Max by HBO 19/7/2019
01:15:00REWIND : NGƯỢC DÒNG THỜI GIAN
02:40:00WHITEOUT : TRẮNG XÓA
04:30:00TAKING LIVES : ĐÁNH CẮP NHÂN DẠNG
06:20:00PATH TO WAR : ĐƯỜNG ĐẾN CHIẾN TRANH
09:10:00THE SKULLS II : HỘI ĐẦU LÂU PHẦN 2
11:00:00TAKING LIVES : ĐÁNH CẮP NHÂN DẠNG
12:50:00WHITEOUT : TRẮNG XÓA
14:40:00REWIND : NGƯỢC DÒNG THỜI GIAN
16:05:00MISS CONGENIALITY 2: ARMED AND FABULOUS : HOA HẬU FBI PHẦN 2: VŨ KHÍ VÀ SẮC ĐẸP
18:10:00ALIEN 3 : QUÁI VẬT VŨ TRỤ PHẦN 3
20:10:00THE REAPING : GẶT BÃO
22:00:00THE KINGDOM : VƯƠNG QUỐC
Lịch phát sóng Max by HBO 19/7/2019