nGày 17/07/2019

Lịch phát sóng Max by HBO 19/5/2019

Lịch phát sóng Max by HBO 19/5/2019
NỮ HOÀNG MA CÀ RỒNG / QUEEN OF THE DAMNED01:20 – 03:10
CÚ ĐÁNH THỨ 61 / 61*03:10 – 05:25
LÂU ĐÀI MA ÁM / THE HAUNTED MANSION05:25 – 07:05
NHIỆM VỤ HỎA TINH / MISSION TO MARS07:05 – 09:05
NỮ HOÀNG MA CÀ RỒNG / QUEEN OF THE DAMNED09:05 – 10:55
ANH EM NHÀ GRIMM / THE BROTHERS GRIMM10:55 – 13:00
THỜI KHẮC PHI THƯỜNG (2016) / THE FINEST HOURS (2016)13:00 – 15:05
ĐỘI TRỌNG ÁN HOLLYWOOD / HOLLYWOOD HOMICIDE15:05 – 17:10
THÔNG MINH LÊN: BRUCE VÀ LIOYD RỜI CONTROL / GET SMART’S BRUCE AND LLOYD OUT OF CONTROL17:10 – 18:30
TẤM GƯƠNG SOI / LOOKING GLASS18:30 – 20:20
NGƯỜI ANH ĐẾN RỒI! / THE BRITS ARE COMING!20:20 – 22:00
KHÔNG THỂ KHUẤT PHỤC / UNBREAKABLE22:00 – 23:55
TIẾNG THÉT / SCREAM2

 

Lịch phát sóng Max by HBO 19/5/2019