22 October, 2020

Lịch phát sóng Max by HBO 19/10/2020

Thời gian Tên chương trình Chi tiết
02:50 PROMETHEUS
04:50 TRUY TÌM KÍ ỨC
06:45 KẺ THÙ NỘI BỘ
08:10 MỐC 22
09:45 KẺ HỦY DIỆT 3: SỰ TRỖI DẬY CỦA MÁY MÓC
11:35
13:40 TRUY TÌM KÍ ỨC
15:40 VÒNG QUANH THẾ GIỚI TRONG 80 NGÀY
17:40 ĐIỀU CHÚA ĐÃ TẠO RA
19:30 CLOVERFIELD
21:00 CHIẾN BINH 203
22:00 GiỜ CAO ĐIỂM
23:40 NGƯỜI BẢO VỆ GIẤC MƠ