nGày 15/12/2019

Lịch phát sóng Max by HBO 18/7/2019

Lịch phát sóng Max by HBO 18/7/2019
00:00:00AUSTIN POWERS: INTERNATIONAL MAN OF MYSTERY : AUSTIN POWERS: NGƯỜI BÍ ẨN QUỐC TẾ
01:40:00AUSTIN POWERS: THE SPY WHO SHAGGED ME : AUSTIN POWERS: CHÀNG ĐIỆP VIÊN YÊU TÔI
03:25:00A NIGHTMARE ON ELM STREET 4 THE DREAM MASTER : ÁC MỘNG TRÊN PHỐ ELM 4: KẺ LÀM CHỦ GIẤC MƠ
05:05:00POINT OF NO RETURN : KHÔNG LỐI VỀ
07:00:00COP & 1/2 : CỚM VÀ MỘT NỬA CỚM
08:40:00ENCRYPT : MÃ HÓA
10:20:00POINT OF NO RETURN : KHÔNG LỐI VỀ
12:15:00PATH TO WAR : ĐƯỜNG ĐẾN CHIẾN TRANH
15:05:00A NIGHTMARE ON ELM STREET 4 THE DREAM MASTER : ÁC MỘNG TRÊN PHỐ ELM 4: KẺ LÀM CHỦ GIẤC MƠ
16:45:00THE SKULLS II : HỘI ĐẦU LÂU PHẦN 2
18:35:00AUSTIN POWERS: INTERNATIONAL MAN OF MYSTERY : AUSTIN POWERS: NGƯỜI BÍ ẨN QUỐC TẾ
20:15:00AUSTIN POWERS: THE SPY WHO SHAGGED ME : AUSTIN POWERS: CHÀNG ĐIỆP VIÊN YÊU TÔI
22:00:00JETT S105 : JETT 105
23:15:00ALIEN 3 : QUÁI VẬT VŨ TRỤ PHẦN 3
Lịch phát sóng Max by HBO 18/7/2019