nGày 16/07/2019

Lịch phát sóng Max by HBO 18/4/2019

Lịch phát sóng Max by HBO 18/4/2019
CÔ GÁI ĐÓ LÀ AI?02:00 – 03:45
NHỮNG VỊ THÁNH VÀ NHỮNG VỊ TƯỚNG03:45 – 07:30
BẠN KHÔNG HIỂU JACK07:30 – 09:55
TRỞ LẠI TƯƠNG LAI09:55 – 12:00
VŨ KHÍ CHẾT NGƯỜI 412:00 – 14:15
NHỮNG VỊ THÁNH VÀ NHỮNG VỊ TƯỚNG14:15 – 18:00
NGƯỜI THƯƠNG THUYẾT18:00 – 20:25
MÁY BAY TỰ HÀNH20:25 – 22:00
CHIẾN BINH 10222:00 – 22:50
ANH EM NHÀ GRIMM22:50 – 23:59
Lịch phát sóng Max by HBO 18/4/2019