nGày 25/01/2020

Lịch phát sóng Max by HBO 17/9/2019

Lịch phát sóng Max by HBO 17/9/2019
01:45:00LOVING PABLO : PABLO YÊU DẤU
03:55:00COP & 1/2 : CỚM VÀ MỘT NỬA CỚM
05:35:00THE SKULLS II : HỘI ĐẦU LÂU PHẦN 2
07:25:00IN THE GLOAMING : TRONG ÁNH HOÀNG HÔN
08:40:00CINEMA VERITE : SỰ THẬT ĐIỆN ẢNH
10:20:00THE COUNT OF MONTE CRISTO : BÁ TƯỚC MONTE CRISTO
12:40:00HEAD OF STATE : NGUYÊN THỦ QUỐC GIA
14:25:00COP & 1/2 : CỚM VÀ MỘT NỬA CỚM
16:05:00LOVING PABLO : PABLO YÊU DẤU
18:15:00DISTURBIA : VÙNG NGOẠI Ô KHÔNG YÊN TĨNH
20:10:00PAUL
22:00:00DELIRIUM : MÊ SẢNG
23:45:00INHERENT VICE : KHUYẾT TẬT VỐN CÓ
Lịch phát sóng Max by HBO 17/9/2019