nGày 18/11/2018

Lịch phát sóng Max by HBO 17/9/2018

Lịch phát sóng Max by HBO 17/9/2018
BÍ MẬT L.A./L.A. CONFIDENTIAL01:20 – 03:45
NHỮNG ÔNG VUA CỦA ĐƯỜNG PHỐ/STREET KINGS03:45 – 05:40
/HOLLYWOOD ON SET 77005:40 – 06:05
VŨ KHÚC MỚI CỦA HOÀNG ĐẾ/THE EMPEROR’S NEW GROOVE06:05 – 07:35
MA TRẬN: TÁI NẠP/THE MATRIX RELOADED07:35 – 10:00
CẦU THỦ BÓNG BẦU DỤC 406/BALLERS S40610:00 – 10:30
BẤP BÊNH 306/INSECURE S30610:30 – 11:00
TRÒ CHƠI VƯƠNG QUYỀN 605/GAME OF THRONES S605: THE DOOR11:00 – 12:05
TRÒ CHƠI VƯƠNG QUYỀN 606/GAME OF THRONES S606: BLOOD OF MY BLOOD12:05 – 13:05
TRẢ ĐŨA 501/STRIKE BACK S501: EPISODE 4113:05 – 14:05
GẶP GỠ GIA ĐÌNH ROBINSON/MEET THE ROBINSONS14:05 – 15:50
SỨC NÓNG/HEAT15:50 – 18:45
QUY ĐỊNH CỦA XƯỞNG RƯỢU TÁO/THE CIDER HOUSE RULES18:45 – 20:55
BỐN CHIẾC LÔNG/THE FOUR FEATHERS20:55 – 23:15
CẦU THỦ BÓNG BẦU DỤC 406/BALLERS S40623:15 – 23:45
BẤP BÊNH 306/INSECURE S30623:45 –

 

Lịch phát sóng Max by HBO 17/9/2018