nGày 21/10/2019

Lịch phát sóng Max by HBO 17/7/2019

Lịch phát sóng Max by HBO 17/7/2019
01:25:00ANALYZE THIS : PHÂN TÍCH TÂM LÍ
03:15:00THE FACULTY : ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN
05:05:00THERE’S SOMETHING ABOUT MARY
07:15:00AMERICAN SPLENDOR : VẺ LỘNG LẪY CỦA NƯỚC MỸ
09:05:00CONFESSIONS OF A DANGEROUS MIND : LỜI TỰ THÚ CỦA MỘT TRÍ ÓC NGUY HIỂM
11:05:00THE FACULTY : ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN
12:55:00THERE’S SOMETHING ABOUT MARY
15:05:00COP & 1/2 : CỚM VÀ MỘT NỬA CỚM
16:45:00ANALYZE THIS : PHÂN TÍCH TÂM LÍ
18:35:00GOSSIP : BUÔN CHUYỆN
20:15:00CELLULAR : ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG
22:00:00TALES FROM THE HOOD 2
Lịch phát sóng Max by HBO 17/7/2019