nGày 20/08/2019

Lịch phát sóng Max by HBO 17/6/2019

Lịch phát sóng Max by HBO 17/6/2019
00:05:00CARRIERS : NHỮNG KẺ MANG MẦM BỆNH
01:40:00ALL THE WAY : ĐI ĐẾN CÙNG
04:00:00MIGHTY JOE YOUNG : JOE YOUNG PHI THƯỜNG
06:05:00THE POSTMAN : NGƯỜI ĐƯA THƯ
09:10:00JOY RIDE : CHUYẾN ĐI VUI VẺ
10:55:00AMERICAN ASSASSIN : SÁT THỦ MỸ
12:55:00TEQUILA SUNRISE : TEQUILA BÌNH MINH
15:00:00PALE RIDER : HIỆP SĨ NGỰA XÁM
17:05:00CARRIERS : NHỮNG KẺ MANG MẦM BỆNH
18:40:00ALIEN 3
20:45:00JETT S101 : JETT 101
22:00:00THE BRITS ARE COMING! : NGƯỜI ANH ĐẾN RỒI!
23:40:00FROM DUSK TILL DAWN : TỪ CHẬP TỐI CHO ĐẾN BÌNH MINH
Lịch phát sóng Max by HBO 17/6/2019