nGày 20/09/2019

Lịch phát sóng Max by HBO 17/5/2019

Lịch phát sóng Max by HBO 17/5/2019
NHỮNG CHÀNG CAO BỒI KHÔNG GIAN / SPACE COWBOYS01:50 – 04:10
TỪ CHẬP TỐI CHO ĐẾN BÌNH MINH / FROM DUSK TILL DAWN04:10 – 06:00
ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN / THE FACULTY06:00 – 07:50
TRONG VÒNG VÂY 2: VÙNG ĐẤT TĂM TỐI / UNDER SIEGE 2: DARK TERRITORY07:50 – 09:40
VÙNG NGOẠI Ô KHÔNG YÊN TĨNH / DISTURBIA09:40 – 11:35
HỘI ĐẦU LÂU PHẦN 2 / THE SKULLS II11:35 – 13:25
NHỮNG CHÀNG CAO BỒI KHÔNG GIAN / SPACE COWBOYS13:25 – 15:45
MỘT THỜI GIẾT CHÓC / A TIME TO KILL15:45 – 18:20
CÔ ẤY LÀ NGƯỜI HÙNG / SHE’S THE MAN18:20 – 20:15
CHUYẾN ĐI VUI VẺ / JOY RIDE20:15 – 22:00
Ó ĐEN BỊ HẠ / BLACK HAWK DOWN22:00 – 23:59
Lịch phát sóng Max by HBO 17/5/2019