nGày 16/07/2019

Lịch phát sóng Max by HBO 17/4/2019

Lịch phát sóng Max by HBO 17/4/2019
ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG01:55 – 03:40
CÔ BÉ PHÓNG LỬA03:40 – 05:45
TẤM GƯƠNG SOI05:45 – 07:35
ANGEL RODRIGUEZ07:35 – 09:10
Ở VÙNG ĐẤT CHẾT09:10 – 11:00
KULL – NGƯỜI ĐI CHINH PHẠT11:00 – 12:45
QUÁI VẬT TÁM CHÂN12:45 – 14:35
CON TÀU EVENT HORIZON14:35 – 16:20
TẤM GƯƠNG SOI16:20 – 18:10
ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG18:10 – 19:55
THỜI KHẮC PHI THƯỜNG (2016)19:55 – 22:00
MÁY BAY TỰ HÀNH22:00 – 23:35
NGƯỜI THƯƠNG THUYẾT23:35 – 23:59
Lịch phát sóng Max by HBO 17/4/2019