23 September, 2020

Lịch phát sóng Max by HBO 16/8/2020

Thời gian Tên chương trình Chi tiết
01:10 JONAH HEX
02:35 TROPIC THUNDER
04:30 SPEED 2 CRUISE CONTROL
06:35 PATH TO WAR
09:15 MISERY
11:05 TROPIC THUNDER
13:00 CLOVERFIELD
14:30 JONAH HEX
15:55 TRUMAN
18:10 ANCHORMAN: THE LEGEND OF RON BURGUNDY
19:45 GUARDIANS OF THE GALAXY VOL. 2
22:00 X-MEN
23:45 ABRAHAM LINCOLN: VAMPIRE HUNTER