nGày 20/08/2019

Lịch phát sóng Max by HBO 16/6/2019

Lịch phát sóng Max by HBO 16/6/2019
01:00:00DRIVEN : ĐỘNG LỰC
03:05:00QUEEN OF THE DAMNED : NỮ HOÀNG MA CÀ RỒNG
04:55:00BOYCOTT : TẨY CHAY
07:00:00THE PERFECT STORM : CƠN BÃO HOÀN HẢO
09:20:00EIGHT LEGGED FREAKS : QUÁI VẬT TÁM CHÂN
11:10:00QUEEN OF THE DAMNED : NỮ HOÀNG MA CÀ RỒNG
13:00:00SLEEPLESS : KHÔNG NGỦ
14:45:00THE POSTMAN : NGƯỜI ĐƯA THƯ
17:50:00TEQUILA SUNRISE : TEQUILA BÌNH MINH
19:55:00DRIVEN : ĐỘNG LỰC
22:00:00ALIEN 3
Lịch phát sóng Max by HBO 16/6/2019