12 April, 2021

Lịch phát sóng Max by HBO 16/3/2021

Lịch phát sóng Max by HBO 16/3/2021

01:15:00 DINNER FOR SCHMUCKS : BỮA TỐI CHO NHỮNG KẺ NGỐC
03:10:00 CRITTERS ATTACK! : NHÍM NGOÀI HÀNH TINH TẤN CÔNG
04:40:00 THE TUXEDO : LỄ PHỤC
06:15:00 DEMOLITION MAN : GÃ PHÁ HOẠI
08:05:00 ANGEL HAS FALLEN : THIÊN THẦN SỤP ĐỔ
10:00:00 DINNER FOR SCHMUCKS : BỮA TỐI CHO NHỮNG KẺ NGỐC
11:55:00 MAN ON FIRE : CUỒNG NỘ
14:20:00 SUGAR
16:15:00 I LOVE YOU, MAN : TÔI QUÝ ANH, ANH BẠN
17:55:00 HOLLYWOOD ON SET S1 : PHIM TRƯỜNG HOLLYWOOD 901
18:25:00 CHARLIE’S ANGELS : NHỮNG THIÊN THẦN CỦA CHARLIE
20:05:00 RED
22:00:00 A SCORE TO SETTLE : MỐI THÙ PHẢI TRẢ
23:40:00 CREED II : CREED PHẦN 2
Lịch phát sóng Max by HBO 16/3/2021