nGày 19/03/2019

Lịch phát sóng Max by HBO 16/1/2019

Lịch phát sóng Max by HBO 16/1/2019
MÀN TRẬP00:45 – 02:20
SỨC NÓNG02:20 – 05:15
HẬN THÙ05:15 – 06:55
SỰ THẬT ĐIỆN ẢNH06:55 – 08:35
CÁ ĐỘ CHẾT NGƯỜI08:35 – 10:15
ELEKTRA10:15 – 12:00
NHỮNG KẺ CAN TRƯỜNG 10712:00 – 12:50
ĐƯỜNG ĐẾN CHIẾN TRANH12:50 – 15:40
MARLEY VÀ TÔI15:40 – 17:45
ĐỒ CHƠI TRẺ CON17:45 – 19:15
NÀNG CÔNG CHÚA DŨNG CẢM19:15 – 21:00
AUSTIN POWERS: NGƯỜI BÍ ẨN QUỐC TẾ21:00 – 22:40
HERCULES (2014)22:40 – 23:59
Lịch phát sóng Max by HBO 16/1/2019