nGày 21/04/2019

Lịch phát sóng Max by HBO 15/9/2018

Lịch phát sóng Max by HBO 15/9/2018
TRUY LÙNG CARTER/GET CARTER01:25 – 03:15
ÁNH TRĂNG/MOONLIGHT (2016)03:15 – 05:15
MÀN TRẬP/SHUTTER05:15 – 06:50
ĐÀO THOÁT KHỎI NEW YORK/ESCAPE FROM NEW YORK06:50 – 08:40
ACE VENTURA: KHI THIÊN NHIÊN VẪY GỌI/ACE VENTURA: WHEN NATURE CALLS08:40 – 10:25
NGƯỜI DUY NHẤT/THE ONE10:25 – 12:00
CÂN BẰNG/EQUILIBRIUM12:00 – 13:55
Ó ĐEN BỊ HẠ/BLACK HAWK DOWN13:55 – 16:25
/HOLLYWOOD ON SET 77016:25 – 16:50
XỨ SỞ MỘNG MƠ/LA LA LAND 16:50 – 19:05
DAREDEVIL/DAREDEVIL19:05 – 21:00
JOHNNY ENGLISH/JOHNNY ENGLISH21:00 – 22:35
CHICAGO/CHICAGO22:35 – 23:59
Lịch phát sóng Max by HBO 15/9/2018