24 November, 2020

Lịch phát sóng Max by HBO 15/8/2020

Thời gian Tên chương trình Chi tiết
01:15 X2: X-MEN UNITED
03:30 THE TWILIGHT ZONE S2
04:05 MAKING THE MOVIES S1
04:30 CHOP SHOP (2015)
06:15 MAKING THE MOVIES S1
06:45 TRUE CRIME
08:50 WORLD TRADE CENTER
11:00 ROOM 104 S4
11:35 DIE HARD 4.0
13:45 CHOP SHOP (2015)
15:25 BLADES OF GLORY
17:05 THE HEARTBREAK KID
19:00 CLOVERFIELD
20:30 PRIEST (2011)
22:00 THE TWILIGHT ZONE S2
22:30 ROOM 104 S4
23:00 ROOM 104 S4
23:30 DOOM: ANNIHILATION