nGày 08/12/2019

Lịch phát sóng Max by HBO 15/8/2019

Lịch phát sóng Max by HBO 15/8/2019
01:40:00CATWOMAN : MIÊU NỮ
03:35:00CARRIERS : NHỮNG KẺ MANG MẦM BỆNH
05:10:00MANTICORE
06:50:00EIGHT LEGGED FREAKS : QUÁI VẬT TÁM CHÂN
08:40:00PATH TO WAR : ĐƯỜNG ĐẾN CHIẾN TRANH
11:30:00D.C. SNIPER: 23 DAYS OF FEAR : TAY BẮN TỈA D.C 23 NGÀY SỢ HÃI
13:10:00MANTICORE
14:50:00CARRIERS : NHỮNG KẺ MANG MẦM BỆNH
16:25:00CATWOMAN : MIÊU NỮ
18:20:00CELLULAR : ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG
20:05:007 DAYS IN ENTEBBE : 7 NGÀY Ở ENTEBBE
22:00:00JETT S109 : JETT109
23:15:00FREDDY VS. JASON : FREDDY VÀ JASON
Lịch phát sóng Max by HBO 15/8/2019