nGày 20/08/2019

Lịch phát sóng Max by HBO 15/6/2019

Lịch phát sóng Max by HBO 15/6/2019
01:45:00THE LAST BOYSCOUT : HƯỚNG ĐẠO SINH CUỐI CÙNG
03:35:00ROCK MONSTER : QUÁI VẬT NGƯỜI ĐÁ
05:15:00A TIME TO KILL : MỘT THỜI GIẾT CHÓC
07:50:00COPYCAT : KẺ BẮT CHƯỚC
10:00:00JETT S101 : JETT 101
11:00:00CONFESSIONS OF A DANGEROUS MIND : LỜI TỰ THÚ CỦA MỘT TRÍ ÓC NGUY HIỂM
13:00:00AMERICAN ASSASSIN : SÁT THỦ MỸ
15:00:00THE LEISURE CLASS : TẦNG LỚP AN NHÀN
16:35:00EIGHT LEGGED FREAKS : QUÁI VẬT TÁM CHÂN
18:25:00THE LAST BOYSCOUT : HƯỚNG ĐẠO SINH CUỐI CÙNG
20:15:00THE KEEPING HOURS
22:00:00JETT S101 : JETT 101
23:15:00SLEEPLESS : KHÔNG NGỦ
Lịch phát sóng Max by HBO 15/6/2019