nGày 20/09/2019

Lịch phát sóng Max by HBO 15/5/2019

Lịch phát sóng Max by HBO 15/5/2019
ẨN GIẤU / HIDDEN01:40 – 03:15
Ở VÙNG ĐẤT CHẾT / ON DEADLY GROUND03:15 – 05:05
PHÂN TÍCH TÂM LÍ / ANALYZE THIS05:05 – 06:55
TẨY CHAY / BOYCOTT06:55 – 09:00
TRỞ LẠI TƯƠNG LAI PHẦN 3 / BACK TO THE FUTURE PART III09:00 – 11:05
JOE YOUNG PHI THƯỜNG / MIGHTY JOE YOUNG11:05 – 13:10
ẨN GIẤU / HIDDEN13:10 – 14:45
QUÁI VẬT TÁM CHÂN / EIGHT LEGGED FREAKS14:45 – 16:35
PHÂN TÍCH TÂM LÍ / ANALYZE THIS16:35 – 18:25
Ở VÙNG ĐẤT CHẾT / ON DEADLY GROUND18:25 – 20:15
ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG / CELLULAR20:15 – 22:00
ĐỒ CHƠI TRẺ CON / CHILD’S PLAY22:00 – 23:30
ĐÁNH CẮP NHÂN DẠNG / TAKING LIVES23:30 – 23:59
Lịch phát sóng Max by HBO 15/5/2019