2 March, 2021

Lịch phát sóng Max by HBO 15/2/2021

Lịch phát sóng Max by HBO 15/2/2021

01:40:00 THE SCORPION KING 3: BATTLE FOR REDEMPTION : VUA BỌ CẠP 3: CUỘC CHIẾN CHUỘC TỘI
03:25:00 AMERICAN PIE: THE WEDDING
05:05:00 LIFE SUPPORT : HỖ TRỢ SỰ SỐNG
06:30:00 BLACK MASS : MỐI QUAN HỆ ÁM MUỘI
08:30:00 A.C.O.D. : NHỮNG ĐỨA TRẺ TRƯỞNG THÀNH TỪ CÁC VỤ LI HÔN
10:00:00 THE SCORPION KING 3: BATTLE FOR REDEMPTION : VUA BỌ CẠP 3: CUỘC CHIẾN CHUỘC TỘI
11:45:00 KNIGHT AND DAY : NHƯ NGÀY VÀ ĐÊM
13:35:00 RED
15:25:00 SPIDER-MAN 3 : NGƯỜI NHỆN PHẦN III
17:40:00 WAYNE’S WORLD 2 : THẾ GIỚI CỦA WAYNE PHẦN 2
19:15:00 THE ITALIAN JOB (2003) : PHI VỤ ITALIA
21:05:00 THE ROOK S1 : QUÂN XE 106
22:00:00 THE MAN WITH THE IRON FISTS : THIẾT QUYỀN NHÂN
23:35:00 THE MAN WITH THE IRON FISTS 2 : THIẾT QUYỀN NHÂN 2
Lịch phát sóng Max by HBO 15/2/2021