nGày 19/02/2020

Lịch phát sóng Max by HBO 14/9/2019

Lịch phát sóng Max by HBO 14/9/2019
00:45:00THE INTERNSHIP : CHƯƠNG TRÌNH THỰC TẬP SINH
02:55:00AMERICAN ASSASSIN : SÁT THỦ MỸ
04:55:00GREASE : BÓNG BẨY
06:55:00WALKOUT : BIỂU TÌNH
08:55:00RED FACTION: ORIGINS : ĐỘI QUÂN ĐỎ: KHỞI NGUYÊN
10:35:00STARSKY & HUTCH
12:25:00RUNNER RUNNER : TAY BÀI ĐẸP
14:05:00ARTHUR (2011) : ARTHUR
16:05:00AMERICAN ASSASSIN : SÁT THỦ MỸ
18:05:00THE INTERNSHIP : CHƯƠNG TRÌNH THỰC TẬP SINH
20:15:00THE POISON ROSE
22:00:00THE TWILIGHT ZONE S105: THE WUNDERKIND : MIỀN HƯ ẢO 105
22:50:00A CURE FOR WELLNESS : PHƯƠNG THUỐC CHO SỨC KHỎE
Lịch phát sóng Max by HBO 14/9/2019