nGày 21/04/2019

Lịch phát sóng Max by HBO 14/9/2018

Lịch phát sóng Max by HBO 14/9/2018
KHÔNG BAO GIỜ NÓI KHÔNG BAO GIỜ NỮA/NEVER SAY NEVER AGAIN01:10 – 03:30
SKYFALL/SKYFALL03:30 – 06:00
CON THÚ/THE ANIMAL06:00 – 07:35
GẶP GỠ GIA ĐÌNH ROBINSON/MEET THE ROBINSONS07:35 – 09:20
LẤY MẠNG GUNTHER/KILLING GUNTHER09:20 – 11:00
TRẢ ĐŨA 501/STRIKE BACK S501: EPISODE 4111:00 – 12:00
TRÒ CHƠI VƯƠNG QUYỀN 605/GAME OF THRONES S605: THE DOOR12:00 – 13:05
NHÂN VẬT CỦA NĂM/MAN OF THE YEAR13:05 – 15:05
MỌI NGƯỜI ĐỀU ỔN/EVERYBODY’S FINE15:05 – 16:55
ROBIN HOOD: HOÀNG TỬ LỤC LÂM/ROBIN HOOD: PRINCE OF THIEVES16:55 – 19:25
NGƯỜI DUY NHẤT/THE ONE19:25 – 21:00
CÂN BẰNG/EQUILIBRIUM21:00 – 22:55
Ó ĐEN BỊ HẠ/BLACK HAWK DOWN22:55 – 23:59
Lịch phát sóng Max by HBO 14/9/2018