nGày 21/10/2019

Lịch phát sóng Max by HBO 14/7/2019

Lịch phát sóng Max by HBO 14/7/2019
01:20:00SHE’S THE MAN : CÔ ẤY LÀ NGƯỜI HÙNG
03:15:00THE GODFATHER PART III : BỐ GIÀ PHẦN 3
06:15:00SPACE COWBOYS : NHỮNG CHÀNG CAO BỒI KHÔNG GIAN
08:35:00THE NEGOTIATOR : NGƯỜI THƯƠNG THUYẾT
11:00:00THE COUNSELLOR : LUẬT SƯ CỐ VẤN
13:00:00BLACK HAWK DOWN : Ó ĐEN BỊ HẠ
15:30:00A TIME TO KILL : MỘT THỜI GIẾT CHÓC
18:05:00SHE’S THE MAN : CÔ ẤY LÀ NGƯỜI HÙNG
20:00:00ALICE THROUGH THE LOOKING GLASS : ALICE QUA TẤM GƯƠNG SOI
22:00:00ROCK OF AGES : KỶ NGUYÊN ROCK
Lịch phát sóng Max by HBO 14/7/2019