nGày 20/09/2019

Lịch phát sóng Max by HBO 14/5/2019

Lịch phát sóng Max by HBO 14/5/2019
TỪ HOÀNG HÔN ĐẾN BÌNH MINH PHẦN 3: CON GÁI NGƯỜI TREO CỔ / FROM DUSK TILL DAWN 3: THE HANGMAN’S DAUGHTER02:25 – 04:05
ÁC MỘNG TRÊN PHỐ ELM 4: KẺ LÀM CHỦ GIẤC MƠ / A NIGHTMARE ON ELM STREET 4 THE DREAM MASTER04:05 – 05:45
TRÊN CẢ LUẬT PHÁP / ABOVE THE LAW05:45 – 07:30
TEQUILA BÌNH MINH / TEQUILA SUNRISE07:30 – 09:35
KHÔNG LỐI VỀ / POINT OF NO RETURN09:35 – 11:30
CHIẾN BINH 106 / WARRIOR S10611:30 – 12:40
TRÊN CẢ LUẬT PHÁP / ABOVE THE LAW12:40 – 14:30
CÚ ĐÁNH THỨ 61 / 61*14:30 – 16:45
ÁC MỘNG TRÊN PHỐ ELM 4: KẺ LÀM CHỦ GIẤC MƠ / A NIGHTMARE ON ELM STREET 4 THE DREAM MASTER16:45 – 18:25
ĐIỆP VIÊN NHÍ PHẦN 2: HÒN ĐẢO CỦA NHỮNG GIẤC MƠ ĐÃ MẤT / SPY KIDS 2: ISLAND OF LOST DREAMS18:25 – 20:15
BARB WIRE / BARB WIRE20:15 – 22:00
ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG / CELLULAR22:00 – 23:45
SỐ 21 PHỐ JUMP / 21 JUMP

 

Lịch phát sóng Max by HBO 14/5/2019