nGày 20/08/2019

Lịch phát sóng Max by HBO 14/4/2019

Lịch phát sóng Max by HBO 14/4/2019
BỐ GIÀ PHẦN 301:25 – 04:20
VŨ KHÍ CHẾT NGƯỜI 404:20 – 06:35
VỤ NỔ TỪ QUÁ KHỨ06:35 – 08:35
NGƯỜI DUY NHẤT08:35 – 10:10
GIĂNG BẪY10:10 – 12:10
TIẾNG THÉT PHẦN 212:10 – 14:20
BỐ GIÀ PHẦN 314:20 – 17:15
VŨ KHÍ CHẾT NGƯỜI 417:15 – 19:30
NGƯỜI MÁY BIẾN HÌNH19:30 – 22:00
VÀNG CỦA KẺ NGỐC22:00 – 23:59
Lịch phát sóng Max by HBO 14/4/2019