nGày 19/02/2019

Lịch phát sóng Max by HBO 14/10/2018

Lịch phát sóng Max by HBO 14/10/2018
KẺ THÙ QUỐC GIA/ENEMY OF THE STATE00:40 – 03:00
JFK/JFK03:00 – 06:15
ĐIỆP VIÊN NHÍ PHẦN 3: TRÒ CHƠI KẾT THÚC/SPY KIDS 3: GAME OVER06:15 – 07:50
CĂN HỘ ĐÚP/DUPLEX07:50 – 09:30
TỔ CHỨC BÓNG MA/SPECTRE09:30 – 12:05
BẮT CHƯỚC/MIMIC12:05 – 14:00
NGƯỜI DỊCH CHUYỂN/JUMPER14:00 – 15:40
CUỘC PHIÊU LƯU TỚI HÒN ĐẢO HUYỀN BÍ/JOURNEY 2: THE MYSTERIOUS ISLAND15:40 – 17:25
NHÀ CỦA MẸ LỚN/BIG MOMMA’S HOUSE17:25 – 19:15
BẮT CÓC/KIDNAP19:15 – 21:00
THẾ GIỚI NGẦM/UNDERWORLD 21:00 – 23:10
/AUSTIN POWERS: INTERNATIONAL MAN OF MYSTERY23:10 – 23:59
Lịch phát sóng Max by HBO 14/10/2018