nGày 19/03/2019

Lịch phát sóng Max by HBO 14/1/2019

Lịch phát sóng Max by HBO 14/1/2019
SHAUN GIỮA BẦY XÁC SỐNG01:00 – 02:45
CÔ DÂU ĐẠI CHIẾN02:45 – 04:25
BẮT CÓC04:25 – 06:10
NGÔI NHÀ TRÊN BÃI CHĂN06:10 – 07:35
NHỮNG CÂU HỎI THƯỜNG GẶP VỀ DU HÀNH THỜI GIAN07:35 – 09:05
ROB ROY09:05 – 11:30
CÔ DÂU ĐẠI CHIẾN11:30 – 13:10
NĂM CỦA CHÓ13:10 – 14:40
ĐỘT KÍCH NGƯỜI NGOÀI HÀNH TINH14:40 – 16:15
PABLO YÊU DẤU16:15 – 18:25
HÃY NGỪNG YÊU18:25 – 20:15
BẮT CÓC20:15 – 22:00
NHẬT KÝ TIỂU THƯ JONES22:00 – 23:45
ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG23:45 –

 

Lịch phát sóng Max by HBO 14/1/2019