nGày 26/01/2020

Lịch phát sóng Max by HBO 13/9/2019

Lịch phát sóng Max by HBO 13/9/2019
01:05:00THE GODFATHER PART III : BỐ GIÀ PHẦN 3
04:00:00KILL BILL: VOL. 1 : TRUY SÁT BILL: PHẦN 1
06:00:00K-9: P.I.
07:45:00KULL THE CONQUEROR : KULL – NGƯỜI ĐI CHINH PHẠT
09:30:00THE GODFATHER PART II : BỐ GIÀ PHẦN 2
12:55:00THE LAST BOYSCOUT : HƯỚNG ĐẠO SINH CUỐI CÙNG
14:45:00RED FACTION: ORIGINS : ĐỘI QUÂN ĐỎ: KHỞI NGUYÊN
16:25:00STARSKY & HUTCH
18:15:00RUNNER RUNNER : TAY BÀI ĐẸP
19:55:00MISS CONGENIALITY 2: ARMED AND FABULOUS : HOA HẬU FBI PHẦN 2: VŨ KHÍ VÀ SẮC ĐẸP
22:00:00THE POISON ROSE
23:45:00THE TWILIGHT ZONE S104: A TRAVELER : MIỀN HƯ ẢO 104
Lịch phát sóng Max by HBO 13/9/2019