nGày 08/12/2019

Lịch phát sóng Max by HBO 13/8/2019

Lịch phát sóng Max by HBO 13/8/2019
00:00:00THE VOW : LỜI THỀ NGUYỆN
01:55:00THE LAST BOYSCOUT : HƯỚNG ĐẠO SINH CUỐI CÙNG
03:45:00COPYCAT : KẺ BẮT CHƯỚC
05:55:00KULL THE CONQUEROR : KULL – NGƯỜI ĐI CHINH PHẠT
07:40:00AUSTIN POWERS: INTERNATIONAL MAN OF MYSTERY : AUSTIN POWERS: NGƯỜI BÍ ẨN QUỐC TẾ
09:20:00AND STARRING PANCHO VILLA AS HIMSELF : PANCHO VILLA VÀO VAI CHÍNH MÌNH
11:20:00DADDY DAY CARE : NHÀ TRẺ CỦA BỐ
13:00:00JETT S109 : JETT109
14:15:00SCORPION KING: BOOK OF SOULS : VUA BỌ CẠP: QUYỂN SÁCH LINH HỒN
16:05:00COPYCAT : KẺ BẮT CHƯỚC
18:15:00THE LAST BOYSCOUT : HƯỚNG ĐẠO SINH CUỐI CÙNG
20:05:00THE VOW : LỜI THỀ NGUYỆN
22:00:00OUT OF SIGHT (1998) : NGOÀI TẦM MẮT
Lịch phát sóng Max by HBO 13/8/2019