nGày 23/10/2019

Lịch phát sóng Max by HBO 13/7/2019

Lịch phát sóng Max by HBO 13/7/2019
00:00:00UNBREAKABLE : KHÔNG THỂ KHUẤT PHỤC
01:55:00THE GODFATHER PART II : BỐ GIÀ PHẦN 2
05:20:00THE GODFATHER : BỐ GIÀ
08:20:00THE BRITS ARE COMING! : NGƯỜI ANH ĐẾN RỒI!
10:00:00JETT S105 : JETT 105
11:00:00ASSASSINATION TANGO : ĐIỆU TANGO CỦA SÁT THỦ
13:00:00SLEEPLESS : KHÔNG NGỦ
14:45:00SPACE COWBOYS : NHỮNG CHÀNG CAO BỒI KHÔNG GIAN
17:05:00THE NEGOTIATOR : NGƯỜI THƯƠNG THUYẾT
19:30:00BLACK HAWK DOWN : Ó ĐEN BỊ HẠ
22:00:00JETT S105 : JETT 105
23:15:00GONE IN SIXTY SECONDS : TẨU THOÁT TRONG 60 GIÂY
Lịch phát sóng Max by HBO 13/7/2019