nGày 17/09/2019

Lịch phát sóng Max by HBO 13/6/2019

Lịch phát sóng Max by HBO 13/6/2019
01:25:00ABOVE THE LAW : TRÊN CẢ LUẬT PHÁP
03:10:00ALIEN AUTOPSY : GIẢI PHẪU NGƯỜI NGOÀI HÀNH TINH
04:55:00ANALYZE THIS : PHÂN TÍCH TÂM LÍ
06:45:00THE PERFECT STORM : CƠN BÃO HOÀN HẢO
09:05:00THE FACULTY : ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN
10:55:00ANALYZE THIS : PHÂN TÍCH TÂM LÍ
12:45:00ALIEN AUTOPSY : GIẢI PHẪU NGƯỜI NGOÀI HÀNH TINH
14:30:00ABOVE THE LAW : TRÊN CẢ LUẬT PHÁP
16:15:00CELLULAR : ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG
18:00:00BACK TO THE FUTURE PART II : TRỞ LẠI TƯƠNG LAI PHẦN II
19:55:00BACK TO THE FUTURE PART III : TRỞ LẠI TƯƠNG LAI PHẦN 3
22:00:00WARRIOR S110 : CHIẾN BINH 110
23:15:00CATWOMAN : MIÊU NỮ
Lịch phát sóng Max by HBO 13/6/2019