nGày 20/08/2019

Lịch phát sóng Max by HBO 13/4/2019

Lịch phát sóng Max by HBO 13/4/2019
CHUYẾN ĐI VUI VẺ01:30 – 03:15
TRÊN CẢ LUẬT PHÁP03:15 – 05:00
BẠN KHÔNG HIỂU JACK05:00 – 07:35
CHIẾN TRANH GIỮA CÁC VÌ SAO PHẦN 7 – THẦN LỰC THỨC TỈNH07:35 – 10:00
CHIẾN BINH 10210:00 – 11:00
CƠN BÃO HOÀN HẢO11:00 – 13:20
CHUYẾN ĐI VUI VẺ13:20 – 15:05
NGƯỜI DUY NHẤT15:05 – 16:40
TRÊN CẢ LUẬT PHÁP16:40 – 18:25
GIĂNG BẪY18:25 – 20:25
HOVER20:25 – 22:00
CHIẾN BINH 10222:00 – 23:15
TIẾNG THÉT PHẦN 223:15 – 23:59
Lịch phát sóng Max by HBO 13/4/2019