27 February, 2021

Lịch phát sóng Max by HBO 13/2/2021

Lịch phát sóng Max by HBO 13/2/2021

00:35:00 BLADE RUNNER 2049 : CẢNH SÁT ĐAO PHỦ 2049
01:00:00 ESCAPE PLAN: THE EXTRACTORS : KẾ HOẠCH VƯỢT NGỤC: NGƯỜI GIẢI THOÁT
02:35:00 JARHEAD: LAW OF RETURN : LÍNH THỦY ĐÁNH BỘ: LUẬT HỒI HƯƠNG
04:15:00 THE ROOK S1 : QUÂN XE 105
05:10:00 FREQUENCY : TẦN SỐ
07:10:00 TREMORS II AFTERSHOCKS : NHỮNG CƠN CHẤN ĐỘNG PHẦN 2: DƯ CHẤN
08:50:00 THE MUMMY : XÁC ƯỚP
10:55:00 ESCAPE PLAN: THE EXTRACTORS : KẾ HOẠCH VƯỢT NGỤC: NGƯỜI GIẢI THOÁT
12:30:00 HANCOCK
14:00:00 SPIDER-MAN : NGƯỜI NHỆN
16:00:00 SPIDER-MAN 2 : NGƯỜI NHỆN 2
18:05:00 CHARLIE’S ANGELS: FULL THROTTLE : NHỮNG THIÊN THẦN CỦA CHARLIE: HẾT TỐC LỰC
19:50:00 THE MUMMY RETURNS : XÁC ƯỚP TRỞ LẠI
22:00:00 THE ROOK S1 : QUÂN XE 106
22:55:00 WRATH OF THE TITANS : CƠN THỊNH NỘ CỦA CÁC TITAN
Lịch phát sóng Max by HBO 13/2/2021