nGày 19/02/2019

Lịch phát sóng Max by HBO 13/10/2018

Lịch phát sóng Max by HBO 13/10/2018
ĐỊNH MỨC KHUÂY KHỎA/QUANTUM OF SOLACE01:50 – 03:45
NGƯỜI ĐÀN ÔNG VỚI KHẨU SÚNG VÀNG/THE MAN WITH THE GOLDEN GUN03:45 – 06:00
ĐỒNG QUÊ NƯỚC MỸ/AMERICAN PASTORAL06:00 – 07:55
ĐỔ MÁU VÌ ĐIỀU ĐÓ/BLEED FOR THIS07:55 – 10:00
/MIKE JUDGE PRESENTS: TALES FROM THE TOUR BUS S20210:00 – 10:30
THẦY TU MÌNH ĐỒNG DA SẮT/BULLETPROOF MONK10:30 – 12:25
YÊU THỰC SỰ/LOVE ACTUALLY12:25 – 14:45
/HOLLYWOOD ON SET 77414:45 – 15:10
PHÙ THỦY THỊ TRẤN BLAIR/BLAIR WITCH15:10 – 16:50
ACE VENTTURA: THÁM TỬ THÚ CƯNG/ACE VENTURA: PET DETECTIVE16:50 – 18:25
NGƯỜI KiẾN/ANT-MAN18:25 – 20:30
/MIKE JUDGE PRESENTS: TALES FROM THE TOUR BUS S20220:30 – 21:00
BẮT CÓC/KIDNAP21:00 – 22:45
HÀNH VI SAI TRÁI/MISCONDUCT22:45 – 23:59
Lịch phát sóng Max by HBO 13/10/2018