nGày 19/03/2019

Lịch phát sóng Max by HBO 13/1/2019

Lịch phát sóng Max by HBO 13/1/2019
BRIDGET JONES: CÁI LÍ MONG MANH01:15 – 03:10
KẺ LẬP DỊ: ĐIỆN CAO THẾ03:10 – 04:45
SỐC VÀ KINH SỢ04:45 – 06:25
BẢN NĂNG GỐC06:25 – 08:30
BRIDGET JONES: CÁI LÍ MONG MANH08:30 – 10:25
MÀN TRẬP10:25 – 12:00
CHIẾN TRANH GIỮA CÁC VÌ SAO PHẦN 4 – NIỀM HI VỌNG MỚI12:00 – 14:15
ROB ROY14:15 – 16:40
EXCALIBUR16:40 – 19:05
NHỮNG KẺ NỔI LOẠN19:05 – 21:00
HÃY NGỪNG YÊU21:00 – 22:50
PABLO YÊU DẤU22:50 – 23:59
Lịch phát sóng Max by HBO 13/1/2019