nGày 15/09/2019

Lịch phát sóng Max by HBO 12/7/2019

Lịch phát sóng Max by HBO 12/7/2019
01:10:00ALIEN AUTOPSY : GIẢI PHẪU NGƯỜI NGOÀI HÀNH TINH
02:55:00ESCAPE TO VICTORY : ĐÀO THOÁT ĐẾN THẮNG LỢI
05:00:00JOY RIDE : CHUYẾN ĐI VUI VẺ
06:45:00THE LAST BOYSCOUT : HƯỚNG ĐẠO SINH CUỐI CÙNG
08:35:0061* : CÚ ĐÁNH THỨ 61
10:50:00ESCAPE TO VICTORY : ĐÀO THOÁT ĐẾN THẮNG LỢI
12:55:00ALIEN AUTOPSY : GIẢI PHẪU NGƯỜI NGOÀI HÀNH TINH
14:40:00THE BRITS ARE COMING! : NGƯỜI ANH ĐẾN RỒI!
16:20:00ASSASSINATION TANGO : ĐIỆU TANGO CỦA SÁT THỦ
18:20:007 DAYS IN ENTEBBE : 7 NGÀY Ở ENTEBBE
20:15:00SLEEPLESS : KHÔNG NGỦ
22:00:00TALES FROM THE HOOD 2
Lịch phát sóng Max by HBO 12/7/2019