nGày 20/08/2019

Lịch phát sóng Max by HBO 12/6/2019

Lịch phát sóng Max by HBO 12/6/2019
02:30:00AMERICAN ASSASSIN : SÁT THỦ MỸ
04:30:00PALE RIDER : HIỆP SĨ NGỰA XÁM
06:35:0061* : CÚ ĐÁNH THỨ 61
08:50:00D.C. SNIPER: 23 DAYS OF FEAR : TAY BẮN TỈA D.C 23 NGÀY SỢ HÃI
10:30:00RETURN OF THE LIVING DEAD PART II : NGƯỜI CHẾT SỐNG LẠI
12:05:00THE PERFECT STORM : CƠN BÃO HOÀN HẢO
14:25:00THE HAUNTED MANSION : LÂU ĐÀI MA ÁM
16:05:007 DAYS IN ENTEBBE : 7 NGÀY Ở ENTEBBE
18:00:00BACK TO THE FUTURE : TRỞ LẠI TƯƠNG LAI
20:05:00BACK TO THE FUTURE PART II : TRỞ LẠI TƯƠNG LAI PHẦN II
22:00:00THE AMITYVILLE HORROR : NỖI KINH HOÀNG Ở AMITYVILLE
23:40:00CELLULAR : ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG
Lịch phát sóng Max by HBO 12/6/2019