nGày 17/07/2019

Lịch phát sóng Max by HBO 12/5/2019

Lịch phát sóng Max by HBO 12/5/2019
QUÁI VẬT TÁM CHÂN / EIGHT LEGGED FREAKS01:00 – 02:50
NGƯỜI ĐƯA THƯ / THE POSTMAN02:50 – 05:55
CÚ ĐÁNH THỨ 61 / 61*05:55 – 08:10
NGƯỜI MANG MẶT NẠ SẮT / THE MAN IN THE IRON MASK08:10 – 10:30
NGƯỜI MÁY BIẾN HÌNH / TRANSFORMERS10:30 – 13:00
AUSTIN POWERS: CHÀNG ĐIỆP VIÊN YÊU TÔI / AUSTIN POWERS: THE SPY WHO SHAGGED ME13:00 – 14:45
NGƯỢC DÒNG THỜI GIAN / REWIND14:45 – 16:10
THÔNG MINH LÊN: BRUCE VÀ LIOYD RỜI CONTROL / GET SMART’S BRUCE AND LLOYD OUT OF CONTROL16:10 – 17:30
ĐỘNG LỰC / DRIVEN17:30 – 19:35
CREED / CREED19:35 – 22:00
CHIẾN TRANH GIỮA CÁC VÌ SAO PHẦN 7 – THẦN LỰC THỨC TỈNH / STAR WARS: EPISODE VII – THE FORCE AWAKENS22:00 – 23:59
Lịch phát sóng Max by HBO 12/5/2019