13 April, 2021

Lịch phát sóng Max by HBO 12/4/2021

Lịch phát sóng Max by HBO 12/4/2021

01:20:00 FOOTLOOSE (2011) : NHẢY MÚA TỰ DO
03:15:00 CLASH OF THE TITANS (2010) : CUỘC CHIẾN GIỮA CÁC VỊ THẦN 2010
05:00:00 RED EYE : CHUYẾN BAY ĐÊM
06:30:00 BACKDRAFT : VỤ NỔ KHÍ GA
08:45:00 SNAKES ON A PLANE : RẮN TRÊN MÁY BAY
10:30:00 MOBSTERS : KẺ CƯỚP
12:15:00 FOOTLOOSE (2011) : NHẢY MÚA TỰ DO
14:10:00 CLASH OF THE TITANS (2010) : CUỘC CHIẾN GIỮA CÁC VỊ THẦN 2010
16:00:00 SPIDER-MAN : NGƯỜI NHỆN
18:05:00 SPIDER-MAN 2 : NGƯỜI NHỆN 2
20:15:00 CHARLIE’S ANGELS: FULL THROTTLE : NHỮNG THIÊN THẦN CỦA CHARLIE: HẾT TỐC LỰC
22:00:00 THE HANGOVER
23:30:00 THE FINAL CUT : PHIÊN BẢN SAU CÙNG
Lịch phát sóng Max by HBO 12/4/2021