nGày 20/08/2019

Lịch phát sóng Max by HBO 12/4/2019

Lịch phát sóng Max by HBO 12/4/2019
TỪ HOÀNG HÔN ĐẾN BÌNH MINH PHẦN 3: CON GÁI NGƯỜI TREO CỔ00:50 – 02:30
TRỞ LẠI TƯƠNG LAI PHẦN II02:30 – 04:25
TRIỀU ĐẠI RỒNG04:25 – 06:05
MÃ HÓA06:05 – 07:45
ĐIỆP VIÊN NHÍ PHẦN 3: TRÒ CHƠI KẾT THÚC07:45 – 09:20
DỪNG LẠI! KHÔNG MẸ TÔI BẮN09:20 – 10:55
THÔNG MINH LÊN: BRUCE VÀ LIOYD RỜI CONTROL10:55 – 12:15
NỮ HOÀNG MA CÀ RỒNG12:15 – 14:05
TRỞ LẠI TƯƠNG LAI PHẦN II14:05 – 16:00
TRIỀU ĐẠI RỒNG16:00 – 17:40
NHIỆM VỤ HỎA TINH17:40 – 19:40
CƠN BÃO HOÀN HẢO19:40 – 22:00
HOVER22:00 – 23:35
KHÔNG THỂ KHUẤT PHỤC23:35 – 23:59
KHÁCH SẠN MƠ ƯỚC Ở ÂN ĐỘ00:20 – 01:10
ẤN ĐỘ DU KÝ01:10 – 01:35
ẤN ĐỘ DU KÝ01:35 – 02:00
NGÔI TRƯỜNG TRONG RỪNG RẬM CỦA ĐƯỜI ƯƠI02:00 – 02:50
KHÁCH SẠN MƠ ƯỚC Ở ÂN ĐỘ02:50 – 03:40
ẤN ĐỘ DU KÝ03:40 – 04:05
ẤN ĐỘ DU KÝ04:05 – 04:30
BIỂN Ả RẬP04:30 – 05:30
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI HỆ THỐNG ĐƯỜNG SẮT NHẬT BẢN05:30 – 06:00
VÒNG QUANH THẾ GIỚI (PHẦN 17)06:00 – 06:53
LY TÁN06:53 – 07:17
LY TÁN07:17 – 07:41
DESPOT HOUSEWIVES07:41 – 08:30
NGÔI TRƯỜNG TRONG RỪNG RẬM CỦA ĐƯỜI ƯƠI08:30 – 09:20
KHÁCH SẠN MƠ ƯỚC Ở ÂN ĐỘ09:20 – 10:10
ẤN ĐỘ DU KÝ10:10 – 10:35
ẤN ĐỘ DU KÝ10:35 – 11:00
VÒNG QUANH THẾ GIỚI (PHẦN 17)11:00 – 11:53
LY TÁN11:53 – 12:17
LY TÁN12:17 – 12:41
DESPOT HOUSEWIVES12:41 – 13:30
NGÔI TRƯỜNG TRONG RỪNG RẬM CỦA ĐƯỜI ƯƠI13:30 – 14:20
KHÁCH SẠN MƠ ƯỚC Ở ÂN ĐỘ14:20 – 15:10
ẤN ĐỘ DU KÝ15:10 – 15:35
ẤN ĐỘ DU KÝ15:35 – 16:00
NGÔI TRƯỜNG TRONG RỪNG RẬM CỦA ĐƯỜI ƯƠI16:00 – 16:50
KHÁCH SẠN MƠ ƯỚC Ở ÂN ĐỘ16:50 – 17:40
ẤN ĐỘ DU KÝ17:40 – 18:05
ẤN ĐỘ DU KÝ18:05 – 18:30
NHỮNG NGỌN NÚI NHÌN TỪ TRÊN KHÔNG: HÀN QUỐC18:30 – 19:20
MỘT GÓC THIÊN ĐÀNG – VĂN HÓA VƯỜN TƯỢC Ở THẾ GIỚI HỒI GIÁO19:20 – 20:10
TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ BẢO TỒN GẤU TRÚC20:10 – 21:00
CHÂU Á NHÌN TỪ TRÊN KHÔNG21:00 – 21:50
MỘT GÓC THIÊN ĐÀNG – VĂN HÓA VƯỜN TƯỢC Ở THẾ GIỚI HỒI GIÁO21:50 – 23:30
CHÂU Á NHÌN TỪ TRÊN KHÔNG23:30 – 23:59
TRÒ CHƠI VƯƠNG QUYỀN 70400:00 – 00:50
TRÒ CHƠI VƯƠNG QUYỀN 70500:50 – 01:50
BARRY 20201:50 – 02:20
PHÓ TỔNG THỐNG 70202:20 – 02:50
TRUY SÁT BILL: PHẦN 102:50 – 04:35
TRÁI TIM YÊU NHẠC ĐỒNG QUÊ04:35 – 06:00
BIÊN NIÊN SỬ SPIDERWICK06:00 – 07:35
XUI TẬN MẠNG07:35 – 09:15
KING KONG (2005)09:15 – 12:20
SẢN PHẨM CỦA MỸ12:20 – 14:10
BARRY 20114:10 – 14:40
BARRY 20214:40 – 15:10
GIA ĐÌNH ADDAMS15:10 – 16:45
OZ VĨ ĐẠI VÀ QUYỀN NĂNG16:45 – 18:55
THẾ GIỚI KỈ JURA: VƯƠNG QUỐC SỤP ĐỔ18:55 – 21:00
ROBOT ĐẠI CHIẾN: PHẦN TÓI CỦA MẶT TRĂNG21:00 – 23:30
TRÒ CHƠI VƯƠNG QUYỀN 70623:30 – 23:59
CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 8)01:25 – 02:20
ĐỘI KILLJOY (PHẦN 3)02:20 – 03:15
ĐẶC NHIỆM HAWAII (PHẦN 8)03:15 – 04:10
TÌM KIẾM TÀI NĂNG NƯỚC MỸ (PHẦN 13)04:10 – 06:00
ĐẶC NHIỆM HAWAII (PHẦN 8)06:00 – 06:50
BẢN NĂNG (PHẦN 1)06:50 – 07:40
CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 8)07:40 – 08:35
CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 8)08:35 – 09:25
ĐẶC NHIỆM HAWAII (PHẦN 8)09:25 – 10:20
BẢN NĂNG (PHẦN 1)10:20 – 11:10
TÌM KIẾM TÀI NĂNG NƯỚC MỸ (PHẦN 13)11:10 – 13:00
QUANTICO (PHẦN 3)13:00 – 13:55
CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 8)13:55 – 14:45
ĐẶC NHIỆM HAWAII (PHẦN 8)14:45 – 15:40
BẢN NĂNG (PHẦN 1)15:40 – 16:30
TÌM KIẾM TÀI NĂNG NƯỚC MỸ (PHẦN 13)16:30 – 18:20
MACGYVER (PHẦN 3)18:20 – 19:15
RUDE(ISH) TUBE19:15 – 19:45
RUDE(ISH) TUBE19:45 – 20:15
GIÓ RÉT20:15 – 22:05
CAO ĐIỂM22:05 – 23:55
SIÊU NHIÊN (PHẦN 14)23:55 – 23:59
Hậu cung Như Ý truyệnTập 1700:00 – 01:00
Sát thủ trong sươngTập 901:00 – 02:00
Thiên tài sao băngTập 602:00 – 03:00
Hậu cung Như Ý truyệnTập 1803:00 – 04:00
Gia đình rắc rốiTập 3304:00 – 05:00
Đồng tiền chân chínhTập 6105:00 – 06:00
Thiên tài sao băngTập 706:00 – 07:00
Hậu cung Như Ý truyệnTập 1907:00 – 08:00
Gia đình rắc rốiTập 3408:00 – 08:50
Thông tin tiêu dùng D-Dramas08:50 – 09:00
Sát thủ trong sươngTập 1009:00 – 09:30
Sống cùng Vie Dramas 2018Tập 3309:30 – 09:50
Thông tin tiêu dùng D-Dramas09:50 – 10:00
Hậu cung Như Ý truyệnTập 2010:00 – 10:50
Thông tin tiêu dùng D-Dramas10:50 – 11:00
Cả đời làm mẹTập 111:00 – 12:00
Gia đình rắc rốiTập 3512:00 – 13:00
Sát thủ trong sươngTập 1113:00 – 13:50
Thông tin tiêu dùng D-Dramas13:50 – 14:00
Chuyện tình bác sĩTập 614:00 – 14:45
Thông tin tiêu dùng D-Dramas14:45 – 15:00
Thiên tài sao băngTập 815:00 – 15:50
Thông tin tiêu dùng D-Dramas15:50 – 16:00
Sát thủ trong sươngTập 1216:00 – 17:00
Cả đời làm mẹTập 217:00 – 18:00
Thiên tài sao băngTập 918:00 – 19:00
Hậu cung Như Ý truyệnTập 2119:00 – 20:00
Cả đời làm mẹTập 320:00 – 21:00
Sát thủ trong sươngTập 1321:00 – 22:00
Chuyện tình bác sĩTập 722:00 – 22:50
Thông tin tiêu dùng D-Dramas22:50 – 23:00
Thiên tài sao băngTập 923:00 – 23:59
BẮT CÓC00:15 – 01:55
THIÊN BINH01:55 – 03:40
HUYỀN THOẠI MUHAMMAD ALI03:40 – 05:40
TRẢ THÙ05:40 – 07:20
KẺ HỦY DIỆT: THỜI ĐẠI GENISYS07:20 – 09:30
BIỆT ĐỘI SIÊU ANH HÙNG: ĐẾ CHẾ ULTRON09:30 – 11:55
TU VIỆN CHẾT CHÓC11:55 – 13:30
ĐẠI CHIẾN HÀNH TINH KHỈ13:30 – 15:55
NGƯỜI NHỆN15:55 – 18:00
THỢ SĂN MA CÀ RỒNG 218:00 – 20:00
CÔNG VIÊN KỶ JURA 320:00 – 21:40
BOYKA: QUYẾT ĐẤU21:40 – 23:15
TÌM CHỐN AN TOÀN23:15 – 23:59
00:00
00:30
01:00
01:30
02:00
02:30
03:00
03:30
04:00
04:30
05:00
05:30
06:00
06:30
07:00
07:30
08:00
08:30
09:00
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30
19:00
19:30
20:00
20:30
21:00
21:30
22:00
22:30
23:00
23:30

Đang Phát Sóng

Lịch phát sóng Max by HBO 12/4/2019