nGày 20/04/2019

Lịch phát sóng Max by HBO 12/2/2019

Lịch phát sóng Max by HBO 12/2/2019
CĂN PHÒNG01:40 – 03:40
ĐỘI TRỌNG ÁN HOLLYWOOD03:40 – 05:45
NHÀ CỦA MẸ LỚN05:45 – 07:35
NƯỚC MẮT MẶT TRỜI07:35 – 09:45
ĐỘI TRỌNG ÁN HOLLYWOOD09:45 – 11:50
TRẢ ĐŨA 60311:50 – 13:05
ĐỘT KÍCH NGƯỜI NGOÀI HÀNH TINH13:05 – 14:40
ĐIỆP VIÊN NHÍ PHẦN 3: TRÒ CHƠI KẾT THÚC14:40 – 16:15
CĂN PHÒNG16:15 – 18:15
HƯỚNG ĐẠO SINH CUỐI CÙNG18:15 – 20:05
MIÊU NỮ20:05 – 22:00
FROM DUSK TILL DAWN 2: TEXAS BLOOD MONEY22:00 – 23:35
LOOKING GLASS23:35 – 23:59
Lịch phát sóng Max by HBO 12/2/2019