nGày 19/02/2019

Lịch phát sóng Max by HBO 12/10/2018

Lịch phát sóng Max by HBO 12/10/2018
NHỮNG NGƯỜI KHÁC/THE OTHERS01:40 – 03:35
TRONG VÒNG VÂY 2: VÙNG ĐẤT TĂM TỐI/UNDER SIEGE 2: DARK TERRITORY03:35 – 05:25
NHỮNG KẺ CÔ ĐỘC/THE BACHELORS05:25 – 07:15
SỰ THẬT ĐIỆN ẢNH/CINEMA VERITE07:15 – 08:55
BẢN NĂNG GỐC/BASIC INSTINCT08:55 – 11:00
TRẢ ĐŨA 505/STRIKE BACK S505: EPISODE 4511:00 – 12:00
THẾ GIỚI MIỀN TÂY 108/WESTWORLD S108: TRACE DECAY12:00 – 13:10
NGÀY ẤY THÁNG TƯ /SOMETIMES IN APRIL13:10 – 15:40
MÀN TRẬP/SHUTTER15:40 – 17:15
CƠN THỊNH NỘ CỦA CÁC TITAN/WRATH OF THE TITANS17:15 – 19:05
THẦY TU MÌNH ĐỒNG DA SẮT/BULLETPROOF MONK19:05 – 21:00
TRUY SÁT BILL: PHẦN 2/KILL BILL: VOL. 221:00 – 23:25
HỘI ĐÁNH LỘN/FIGHT CLUB23:25 – 23:59
Lịch phát sóng Max by HBO 12/10/2018