nGày 14/11/2019

Lịch phát sóng Max by HBO 11/9/2019

Lịch phát sóng Max by HBO 11/9/2019
00:00:00AUSTIN POWERS: INTERNATIONAL MAN OF MYSTERY : AUSTIN POWERS: NGƯỜI BÍ ẨN QUỐC TẾ
01:40:00WORLD TRADE CENTER : TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI THẾ GIỚI
03:55:00CHOP SHOP (2015) : CỬA HÀNG TIÊU THỤ ĐỒ ĂN CẮP
05:40:00DODGEBALL: A TRUE UNDERDOG STORY : BÓNG NÉ: CÂU CHUYỆN VỀ NHỮNG KẺ THUA THIỆT
07:20:00REWIND : NGƯỢC DÒNG THỜI GIAN
08:45:00YOU DON’T KNOW JACK : BẠN KHÔNG HIỂU JACK
11:10:00SGT. BILKO : TRUNG SĨ BILKO
12:55:00JOY RIDE : CHUYẾN ĐI VUI VẺ
14:40:00DODGEBALL: A TRUE UNDERDOG STORY : BÓNG NÉ: CÂU CHUYỆN VỀ NHỮNG KẺ THUA THIỆT
16:20:00CHOP SHOP (2015) : CỬA HÀNG TIÊU THỤ ĐỒ ĂN CẮP
18:05:00WORLD TRADE CENTER : TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI THẾ GIỚI
20:20:00AUSTIN POWERS: INTERNATIONAL MAN OF MYSTERY : AUSTIN POWERS: NGƯỜI BÍ ẨN QUỐC TẾ
22:00:00DANCES WITH WOLVES : KHIÊU VŨ CÙNG BẦY SÓI
Lịch phát sóng Max by HBO 11/9/2019