nGày 24/02/2019

Lịch phát sóng Max by HBO 11/8/2018

Lịch phát sóng Max by HBO 11/8/2018
GIÀN KHOAN NƯỚC SÂU HORIZON/DEEPWATER HORIZON 01:15 – 03:10
ELLA BỊ BỎ BÙA/ELLA ENCHANTED03:10 – 04:55
JACKIE BROWN/JACKIE BROWN04:55 – 07:35
BỐN CHIẾC LÔNG/THE FOUR FEATHERS07:35 – 09:55
CHEO LEO VÁCH NÚI/CLIFFHANGER09:55 – 12:00
THẾ GIỚI NGẦM/UNDERWORLD 12:00 – 14:10
NHƯ NGÀY VÀ ĐÊM/KNIGHT AND DAY14:10 – 16:10
BẮT CHƯỚC 3: NGƯỜI CANH GÁC/MIMIC 3: SENTINEL16:10 – 17:35
MÀN TRẬP/SHUTTER17:35 – 19:10
NHỮNG KẺ CÔ ĐỘC/THE BACHELORS19:10 – 21:00
NGƯỜI KiẾN/ANT-MAN21:00 – 23:05
SỐ 22 PHỐ JUMP/22 JUMP STREET23:05 – 23:59
Lịch phát sóng Max by HBO 11/8/2018