13 April, 2021

Lịch phát sóng Max by HBO 11/4/2021

Lịch phát sóng Max by HBO 11/4/2021

02:45:00 12 ROUNDS 3: LOCKDOWN : 12 VIÊN ĐẠN: PHONG TỎA
04:15:00 AUSTIN POWERS IN GOLDMEMBER : AUSTIN POWERS Ở CÂU LẠC BỘ GOLDMEMBER
05:50:00 STARTER FOR 10 : CÂU KHỞI ĐỘNG 10 ĐIỂM
07:25:00 ANGEL HAS FALLEN : THIÊN THẦN SỤP ĐỔ
09:25:00 ANNA
11:20:00 MIAMI VICE : ĐỘI CHỐNG MA TÚY MIAMI
13:30:00 ROCKNROLLA : DÂN CHƠI ROCK
15:20:00 CHARLIE’S ANGELS : NHỮNG THIÊN THẦN CỦA CHARLIE
17:00:00 LIFE SUPPORT : HỖ TRỢ SỰ SỐNG
18:25:00 SPIDER-MAN : NGƯỜI NHỆN
20:30:00 SEARCH AND DESTROY : TÌM VÀ DIỆT
22:00:00 JARHEAD 2: FIELD OF FIRE : LÍNH THỦY ĐÁNH BỘ 2: CHIẾN TRƯỜNG NÓNG BỎNG
23:40:00 JARHEAD: LAW OF RETURN : LÍNH THỦY ĐÁNH BỘ: LUẬT HỒI HƯƠNG
Lịch phát sóng Max by HBO 11/4/2021