nGày 20/08/2019

Lịch phát sóng Max by HBO 11/4/2019

Lịch phát sóng Max by HBO 11/4/2019
THÔNG MINH LÊN: BRUCE VÀ LIOYD RỜI CONTROL01:35 – 02:55
NGƯỜI MÙ LÀ CÔNG LÝ02:55 – 04:35
ÁC MỘNG TRÊN PHỐ ELM 4: KẺ LÀM CHỦ GIẤC MƠ04:35 – 06:15
CÁ ĐỘ CHẾT NGƯỜI06:15 – 07:55
ĐIỆP VIÊN NHÍ PHẦN 2: HÒN ĐẢO CỦA NHỮNG GIẤC MƠ ĐÃ MẤT07:55 – 09:45
TRONG VÒNG VÂY 2: VÙNG ĐẤT TĂM TỐI09:45 – 11:35
WILLARD11:35 – 13:25
QUÁI VẬT NGƯỜI ĐÁ13:25 – 15:05
MÃ HÓA15:05 – 16:45
KHÔNG NGỦ16:45 – 18:30
ÁC MỘNG TRÊN PHỐ ELM 4: KẺ LÀM CHỦ GIẤC MƠ18:30 – 20:10
PHÂN TÍCH TÂM LÍ20:10 – 22:00
CHIẾN BINH 10122:00 – 23:15
KẺ LẬP DỊ: ĐIỆN CAO THẾ23:15 – 23:59
Lịch phát sóng Max by HBO 11/4/2019