nGày 24/04/2019

Lịch phát sóng Max by HBO 11/2/2019

Lịch phát sóng Max by HBO 11/2/2019
RED00:30 – 02:30
ĐỔ MÁU VÌ ĐIỀU ĐÓ02:30 – 04:35
ÁC MỘNG TRÊN PHỐ ELM 4: KẺ LÀM CHỦ GIẤC MƠ04:35 – 06:15
TRONG VÒNG VÂY 2: VÙNG ĐẤT TĂM TỐI06:15 – 08:05
CHIẾN TRANH GIỮA CÁC VÌ SAO PHẦN 3 – CUỘC TRẢ THÙ CỦA NGƯỜI SITH08:05 – 10:35
ĐỔ MÁU VÌ ĐIỀU ĐÓ10:35 – 12:40
BẮT CÓC12:40 – 14:25
PHÂN TÍCH TÂM LÍ14:25 – 16:15
RED16:15 – 18:15
Ó ĐEN BỊ HẠ18:15 – 20:45
TRẢ ĐŨA 60320:45 – 22:00
TỪ CHẬP TỐI CHO ĐẾN BÌNH MINH22:00 – 23:50
HƯỚNG ĐẠO SINH CUỐI CÙN

 

Lịch phát sóng Max by HBO 11/2/2019