nGày 21/10/2019

Lịch phát sóng Max by HBO 11/10/2019

Lịch phát sóng Max by HBO 11/10/2019
CÔ BÉ PHÓNG LỬA/ FIRESTARTER01:15 – 03:20
XỨ SỞ PHIÊU LƯU/ ADVENTURELAND03:20 – 05:15
TRONG ÁNH HOÀNG HÔN/ IN THE GLOAMING05:15 – 06:30
CHUYẾN BAY ĐÊM/ RED EYE06:30 – 08:05
ANH CHÀNG ĐAU KHỔ/ THE HEARTBREAK KID08:05 – 10:05
BÓNG BẨY/ GREASE10:05 – 12:05
KẾT THÚC CUỘC CHIẾN/ SALTING THE BATTLEFIELD12:05 – 13:50
TẤT CẢ TIỀN BẠC TRÊN THẾ GIAN/ ALL THE MONEY IN THE WORLD13:50 – 16:10
CÔ BÉ PHÓNG LỬA/ FIRESTARTER16:10 – 18:15
KẺ BỊ SĂN ĐUỔI/ THE HUNTED (2003)18:15 – 20:00
SÁT THỦ MỸ/ AMERICAN ASSASSIN20:00 – 22:00
VÙNG ĐẤT MA QUÁI: TẬN THẾ/ RESIDENT EVIL: APOCALYPSE22:00 – 23:45
MIỀN HƯ ẢO 108/ THE TWILIGH

 

Lịch phát sóng Max by HBO 11/10/2019